Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ars-Peintura 

Vereniging Amateur Beeldende Kunstenaars

Algemene voorwaarden

Het verenigingsjaar loopt van september tot en met augustus. Er zijn 30 lesweken per jaar.

Een lid mag wekelijks alle bijeenkomsten bijwonen. Na aanmelding ontvangt men van de

penningmeester een nota met het contributiebedrag. Bij tussentijdse aanmelding betaalt men

naar rato van het aantal lesweken dat resteert. Opzegging dient te geschieden een maand voor

het einde van het verenigingsjaar, derhalve vóór 1 juli, anders is men contributie voor het

volgende verenigingsjaar verschuldigd. Leden dragen gezamenlijk de verantwoording voor

het netjes en in orde houden van de materialen.

0